לכל שאלה וייעוץ חייגו: 03-5366296
הכנת דוחות כספיים מבוקרים

הכנת דוחות כספיים מבוקרים

הכנת דוחות כספיים מבוקרים

החוק הישראלי דורש מכל ארגון, בין שתהיה חברה עסקית ובין אם מדובר במלכ"ר, להגיש דוחות כספיים שעברו ביקורת על ידי רואה חשבון מוסמך. למעשה, זוהי עבודתי העיקרית של רואה החשבון מול הארגונים השונים.

במהלך הביקורת יבחן רואה החשבון דוחות שונים הקשורים להתנהלותו הכלכלית של הארגון מהיבטים שונים על מנת להביע את דעתו המקצועית ולבדוק שהכל מתנהל כחוק.

לשם מה זקוקים ארגונים לדוחות כספיים מבוקרים?

הדוחות משמשים את הארגונים השונים לצרכיהם מול גורמים שונים החיוניים להתנהלותה התקינה של החברה.

  • בנקים וחברות מימון אחרות – על מנת לקבל הלוואות, מימון והצעות להשקעה שונות, יבקשו הגורמים לראות דוחות כספים מבוקרים.
  • רשויות המס – ידרשו דוחות מבוקרים על מנת לקבוע את חיוב המס השנתי.
  • ארגונים ציבוריים המקבלים תקצוב ממשרדי ממשלה יגישו למשרדים הרלוונטיים דוחות כספים המבוקרים על ידי רואה חשבון.
  • בעלי מניות בחברה ירצו לעקוב מקרוב אחרי התנהלותה הכלכלית של החברה כדי לראות כיצד מתנהלת ההשקעה שלהם.

אילו דוחות כספיים עוברים ביקורת על ידי רואה חשבון?

ישנם מספר דוחות עיקריים אותם ידרשו גורמים שונים לאחר בחינה, ביקורת וחוות דעתו של רואה חשבון.

  • דוח רווח והפסד – דו"ח המתאר את התנועות הכספיות כתוצאה מפעילותו השוטפת של הארגון בשנה שעברה נכון ל-31 בדצמבר.
  • מאזן – דו"ח המשקף את מצבם של נכסי הארגון מול ההתחייבויות וההון העצמי שלו נכון ל-31 בדצמבר.
  • דוח תזרים המזומנים- פירוט תנועת המזומנים של הארגון כתוצאה מפעילותו השוטפת, מהלוואות שונות ומהשקעות נכון ל-31 בדצמבר.
  • דוח על שינויים בהון העצמי- מפרט שינויים שהתרחשו בהונו העצמי של הארגון נכון ל-31 בדצמבר.

מה כוללים שירותי ביקורת של רואה חשבון?

לאחר התקשרות בין משרד רואי החשבון לארגון הרלוונטי, ישבו הצדדים לתיאום הצרכים והציפיות מביקורת הדוחות ולמי אלו מופנים. לאחר ביצוע תכנון הביקורת יעבור רואה החשבון על כל הדוחות השונים ויחווה את דעתו האם אלו ערוכים בהתאם לכללים החשבונאיים הנהוגים בישראל וכי הדוחות אכן משקפים את התנהלותה הכספית של החברה באופן שקוף.

במידה ויעלו אי סדרים שונים בדוחות או יימצאו ליקויים כאלה ואחרים, יעלה אותם בפני ההנהלה ויסייע לתקנם. לאחר אישור הנהלת החברה של הדוחות הכספיים שלה, תצורף חוות הדעת החתומה של המבקר לדוחות הכספיים.

רו"ח גיא דברת מבצע ביקורת לדוחות כספיים לכל סוגי הארגונים

במשרדו הממוקם ביהוד, מנהל רו"ח גיא דברת ביקורות לדוחות כספיים מכל הסוגים ולארגונים מכל המגזרים. ניסיונו הנרחב ורב השנים מול רשויות המס השונות והבנתו המעמיקה בניהול תקין של דוחות כספיים מאפשרים לו לספק חוות דעת מקצועית ורבת ערך לכל ארגון באשר הוא ולסייע בהליך הכנת דוחות שנתיים.

על מנת ליהנות משירות ייחודי ברמתו המקצועית ובשיח צמוד ואנושי, אנו מזמינים אותך ליצור עמנו קשר ולמסור את התנהלותו החשבונאית של העסק שלך לידיים נאמנות.

לשיחת היכרות או פגישת היכרות מלאו פרטיכם או חייגו 03-5366296