לכל שאלה וייעוץ חייגו: 03-5366296
מי חייב בהגשת דוח מס פדרלי?

מי חייב בהגשת דוח מס פדרלי?

הגשת מס פדרלי

אם אתה אזרח ארה"ב או תושב ארה"ב, הנך מחויב בהגשת דוח מס פדרלי כתלות בגובה ההכנסה, מצב משפחתי, גיל והיותך תלוי. שים לב שחובת ההגשה חלה גם אם אפילו אינך חייב לשלם מס. אי הגשת דוח במועד עלולה לגרום לקנסות ואף לכתב אישום פלילי.

שנת המס ליחיד לצורך הגשת הדוח הינה שנת מס קלנדרית (מ-1.1 עד 31.12).

קריטריונים לחובת הגשת דוחות לשנת 2023:

רווק:

  1. מתחת לגיל 65- חובת ההגשה תחול אם הכנסתך הייתה לפחות 13,850$.
  2. מעל גיל 65- לפחות הכנסה של 15,700$.

חד-הורי:

  1. מתחת לגיל 65- לפחות הכנסה של 20,800$.
  2. מעל גיל 65- לפחות הכנסה של 22,650$.

נשוי-חישוב מאוחד:

  1. מתחת לגיל 65- לפחות הכנסה של 27,700$.
  2. מעל גיל 65 (אחד מבני הזוג)- לפחות הכנסה של 29,200$.
  3. מעל גיל 65 (שני בני הזוג)- לפחות הכנסה של 30,700$.

נשוי-חישוב נפרד:

כל גיל- לפחות הכנסה של 5$.

אלמן/ אלמנה:

מתחת לגיל 65- לפחות הכנסה של 27,700$.

מעל גיל 65- לפחות הכנסה של 29,200$.

*אם הכנסתך בשנת המס 2023 הייתה לפחות 4,700$, בדר"כ לא ניתן להיחשב כתלוי אלא אם הנך "ילד זכאי" בהתאם להגדרות ה-IRS.

כמו-כן, קיימים מצבים נוספים שבהם תהיה חייב בהגשת דוח,

אם לפחות 1 מ-7 התנאים הבאים חל:

א. יש לך חבות במיסים מיוחדים. כגון:AMT  ('מעין' מס יסף), מס נוסף בגין תכנית פרישה או קופ"ג, ביטוח לאומי או מס בריאות בגין טיפים שלא דווחו למעסיק, מיסי העסקת עובד במשק בית, השבת מס (Recapture taxes).

ב. קיבלת חלוקות מתוכניות חיסכון בריאות או פוליסות רפואיות.

ג. היו לך הכנסות נטו של לפחות 400$ כעצמאי שמקורן מיגיעה אישית.

ד. היו לך הכנסות משכר של לפחות 108.28$ מכנסייה הפטורה ממיסי מעסיק של ביטוח לאומי ומס בריאות.

ה. תקבולי מקדמות בגין זיכוי מס פרמיות (Premium tax credit) אשר התקבלו עבורך, עבור בת-זוגך, או התלויים שלך המכוסים באמצעות שוק ביטוחי הבריאות.

ו. תקבולי מקדמות בגין זיכוי מס כיסוי רפואי אשר התקבלו עבורך, עבור בת-זוגך, או התלויים שלך.

ז. הנך נדרש לכלול סכומים בהכנסות לפי סעיף 965 (מדובר על בעלי מניות אמריקאים הנדרשים לשלם מס מעבר בגין רווחים זרים כלואים של חברות זרות מסוימות אשר נמצאים בהחזקתם).

הכנסה (Gross income) – מדובר בכל הכנסותיך שאתה מקבל, לדוגמא בצורת כסף מזומן, סחורות, נכסים, ושירותים שאינם פטורים ממס, וכולל הכנסות ממקורות מחוץ לארה"ב או הכנסות ממכירת דירת מגורים עיקרית (אפילו אם היא פטורה בחלקה או כולה ממס). הכנסות כוללות גם רווחי הון והכנסות מעסק.

הפסדים אינם נכללים בהכנסה ואין לקזזם מההכנסה לצורך הבדיקה בנוגע לחבות ההגשה של הדוח.

אם הנך נשוי וגר עם בת זוגך במדינה בארה"ב שחלים עליה חוקים הנכסים המשותפים (Community property state), מחצית מההכנסה המוגדרת לפי חוקי אותה מדינה כנכס משותף ייחשב כחלקך באותה הכנסה.

לשיחת היכרות או פגישת היכרות מלאו פרטיכם או חייגו 03-5366296